Sajam BAU je vodeći svetski stručni sajam arhitekture, građevinskih materijala i sistema.

Ponuda sajma je strukturisana, kako prema građevinskim materijalima, tako i po proizvodnim i tematskim oblastima.

BAU, sa više od 2.000 izlagača iz 41 zemlje, pokriva celokupno sajmište u Minhenu, tj. njegovih 17 hala na ukupno 180.000m² bruto izlagačke površine.

 

BAU 2015 Minhen


Sajam BAU se obraća svim profesionalcima koji planiraju, projektuju i stvaraju građevinske objekte. Dakle, prisutni su jednostavno svi – od inženjera, arhitekata, projektanata, do građevinskih zanatlija, trgovaca, graditelja i preduzetnika, ali i eksperata iz nauke, razvoja i obrazovanja.

Protekla sajamska manifestacija privukla je više od 230.000 posetilaca iz celog sveta i bila propraćena od strane više od 1.300 predstavnika medija iz 33 zemlje. Paralelno sa sajmom odvijaju se stručne diskusije u formi konferencija i foruma, kao i popularna specijalizovana dešavanja kao što su „Archi-World Academy“ ili „Duga noć arhitekture“.

Tri vodeće teme narednog sajma građevinarstva BAU u Minhenu biće „Energetska efikasnost i efikasno korišćenje resursa“, „Čovek i zgrade“ i „Inteligentna urbanizacija“.

Više o sajmu BAU 2015 i propratnim manisfestacijama možete pronaći u brošuri BAU News i na www.bau-muenchen.com.