Veći životni komfor, manje energije


Pasivna kuća predstavlja građevinski standard u proteklih 20 godina širom sveta. Pasivne kuće su zgrade koje obezbeđuju ugodan unutrašnji komfor, kako leti tako i zimi. Veoma dobro su izolovane te im je potrebno 85-90% u poređenju sa konvencionalnim zgradama. Usled male potrošnje energije nema potrebe za aktivnim grejnim telima, već se pasivne zgrade mogu dogrevati samo predgrejanim vazduhom.

Pasivna kuća
Izvor: passiv.de

 

Šta je to pasivna kuća?

 • građevinski standard kako u Evropi tako i u ostatku sveta
 • zgrada sa visokim komforom tokom zime i leta
 • veoma dobro izolovana
 • veoma dobro zaptivena
 • sa mehaničkim sistemom ventilacije sa rekuperacijom
 • standard pasivne kuće može da se dostigne samo kombinacijom tehnologije, dizajna i materijala

 

Šta je pasivna kuća – definicija

(prema Passivhaus Institut-u)

“Pasivne kuće” su zgrade koje imaju izrazito nisku potrebu za energijom za grejanje, u centralnoj Evropi i zato im nisu potrebni aktivni sistemi grejanja.
Ove kuće mogu da se greju “pasivno”, samo korišćenjem unutrašnjih izvora toplote i solarnih dobitaka kroz prozore kao i minimalnog dogrevanja svežim vazduhom.

 

Kriterijumi pasivne kuće

(prema Passivhaus Institut-u)

 • Specifična potrebna energija za grejanje max. 15kWh/m2 a grejane korisne površine
 • Specifična potrebna primarna energija za grejanje, hlađenje, PTV, električna energije za sve kućne uređaje – max. 120 kWh/m2 a
 • Toplotno opterećenje – max. 10 W/m2
 • Vazdušna propustljivost pri n50 – max. 0.6/h
 • Zimski komfor – operativna temperatura ≥ 20 ºC

Osnovni principi


Osnovni principi pasivne kuće
Izvor: pasivnakuca.rs

Projektovanje

Osnovni principi projektovanja, kojih se treba pridržavati tokom procesa projektovanja objekta:
- kompaktni oblik objekta
- južna orijentacija objekta – ako je moguće, nije nužno
- Izbegavanje složenih oblika u konstrukciji objekta

 

Superzaptivenost

U pasivnoj kući je potrebno postići visoku zaptivenost kako ne bi došlo do “curenja” vazduha kroz otvore i šupljine u konstrukciji koja mogu dovesti do kondenzacije i strukturnih oštećenja objekta. Superzaptivenosti zahteva pažljivo projektovanje i izvođenje radova. Vazdušnonepropusni sloj može biti unutrašnja malteracija, zaptivne folije, ploče na bazi drveta…

Prednosti superzaptivene kuće su: nema „curenja“ vazduha i toplotnih gubitaka, nema strukturnih oštećenja, bolja zvučna izolacija, ušteda energije i veći komfor.

 

Pravilo olovke
Izvor: pasivnakuca.rs

“Pravilo olovke”

Vazdušnonepropusni sloj u pasivnoj kući predstavlja nevidljivu opnu oko grejanog prostora (linija olovke mora biti neprekidna). Za svaki detalj konkretno se mora odrediti materijal i definisati veza. Pravilo olovke važi takođe i za termički omotač bez termičkih mostova.

 

Superizolacija

Sve neprovidne konstrukcije treba da budu izolovane tako da koficijent prolaza toplote bude manji od 0,15W/(m2K). U praksi se to obezbeđuje slojem termoizolacije od 20-30cm.

Veoma važan deo sistema izolacije pasivne kuće jesu prozori i vrata. Njihova veličina, položaj, konstrukcija, način ugradnje imaju veoma bitan uticaj na celu zgradu– na njene estetske, funkcionalne i energetske osobine.

 

Komforna ventilacija

U pasivnoj kući sistem ventilacije ima ključnu ulogu jer obezbeđuje vazduh koji je čist, bez prašine, bez polena i eliminiše vlažnost i mirise koji se mogu javiti u spoljašnjem vazduhu. Prirodna ventilacija prozorima je takođe dozvoljena, ali treba imati na umu da su u tom slučaju toplotni gubici veći.

Komforna ventilacija sa rekuperacijom (povraćaj toplote) smanjuje toplotne gubitke ventilacijom. Otpadni vazduh zagreva svež vazduh u izmenjivaču bez direktnog kontakta, tj. prenosi se samo toplota i vlažnost.

Mehanicka ventilacija sa rekuperacijom
Izvor: pasivnakuca.rs

Obnovljivi izvori energije

Sunce je najveći izvor obnovljive energije i ta energija se može upotrebiti pomoću dve vrste solarnih kolektora:
1. Kolektori koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu (fotonaponska konverzija)
2. Kolektori koji je pretvaraju u toplotnu energiju (toplotna konverzija).

U zavisnosti od pozicije objekta moguće je koristiti oba tipa ali treba voditi računa koji je pogodniji, kao i koja mu je tačna namena. Sa razvojem novih tehnologija i sve većom popularizacijom cene solarnih kolektora rapidno padaju iz godine u godinu te su stoga više nego isplativa investicija za bilo koji objekat.

 

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe funkcionišu po principu izmenjivača toplote i koriste geotermalne pogodnosti zemljišta, konstantnu temperaturu tokom cele godine. Imaju funkciju I grejanja i hlađenja vazduha. Oko objekta postavlja se:
- vertikalna sonda (dubine oko 50 metara); temperatura vode na dubini od 50m iznosi oko 14°C.
- horizontalna (uobičajene dubine od 1,5-2,5m).

Ovo je najefikasniji vid grejanja/hlađenja zato što su na većim dubinama zemljišta temperature konstantne te se praktično vrši samo dogrevanje odnosno hlađenje.

 

Kućni uređaji

Pri veoma niskoj potrebi energije za grejanje i pripremu tople vode raste udeo energije koju koriste uređaji. Zahvaljujući modernim uređajima kategorije A, A+, A++, koji štede moguće je i taj udeo u potrošnji energije sniziti.

 

Investicija koja se isplati!

Primeri prakse pokazuju da troškovi izgradnje pasivne kuće ne moraju biti veći od troškova izgradnje konvencionalne kuće prema važećim standardima. Inicijalna investicija u pasivnu kuću je skuplja oko 15% od investicije u konvencionalnu kuću, ali ako uzmemo u obzir i režijske troškove pasivna kuća je jeftinija. Već u 8 godini cene investicije se izjednačavaju, a posle toga sve vreme živimo u komfornoj pasivnoj kući i štedimo.

 

Ekonomski efikasna kuća
Izvor: pasivnakuca.rs