Zaptivenost zgrada i Blower door test

Želite da gradite komfornije, kvalitetnije, efikasnije?

Ne želite da gubite vreme na reklamacije?

Želite da gradite efikasno u energetskom razredu B, A ili čak A+?

Ne propustite priliku da saznate kako je to moguće izvesti!

Obuka Detalji Energetske Efikasnosti

Da li treba da projektujete energetski efikasne zgrade?
Da li vaši investitori žele energetsku optimizaciju zgrada?
Da li vaši investitori žele energetske preglede zgrada?

Pozivamo Vas da uvećate vaše znanje o praktičnim rešenjima za energetski efikasnu gradnju na dvodnevnoj obuci „Detalji Energetske Efikasnosti“.

Da li želite da gradite novi zeleni krov ili sanirate postojeći?

Da li ste u dilemi koje sistemsko rešenje da primenite?

Pozivamo Vas da učestvujete u jednodnevnoj obuci o zelenim krovovima u sistemu energetski efikasne gradnje. Obuku za Vas organizuju CPK i Neshvyl doo.

projektovanje energetski efikasnih objekata

Centar pasivna kuća organizuje jednodnevnu obuku, Kako isprojektovati energetski efikasan objekat, za inženjere svih struka koji žele da grade energetski efikasne objekte.

Pozivamo Vas da učestvujete u jednodnevnoj obuci i kroz primere realizovanih pasivnih objekata i praktičan rad u softveru PHPP uvećate vaše znanje i budete uspešniji u projektovanju i izgradnji EE zgrada.