Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu energetskih karakteristika omotača i tehničkih sistema zgrade u cilju utvrđivanja postojeće potrošnje energije i donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Energetski pregled je deo energetske sertifikacije koja je jaki marketinški instrument i omogućava kupcu nekretnine uvid u kvalitet zgrade sa stanovišta potrošnje energije i budućih režijskih troškova te može značajno uticati na cenu nekretnine.

Pri pregledu nekretnine, koncentrišemo se na:

  • Usklađenost nekretnine sa standardima sigurnosti i toplotne zaštite
  • Kontrolu termičkih mostova
  • Stav i kvalitet sistema grejanja, pripreme sanitarne tople vode (STV), ventilacije
  • Efikasnost regulacije
  • Stav tehničkih sistema


Po završenom pregledu, dobijate pismeni izveštaj koji sadrži:

  • Predlog mera za odstranjenje nedostataka
  • Procenu troškova za neophodne intervencije
  • Procenu troškova za grejanje, pripremu sanitarne tople vode (STV), električne energije
  • Predlog mera za sniženje režijskih troškova svih vrsta energije
  • Preporuke za energetski efikasne rekonstrukcije i sanacije

 

Energetske preglede zgrada vršimo sofisticiranim nedestruktivnim metodama- snimanje termovizijskom kamerom, merenje zaptivenosti zgrade (Blower-door test), merenje kvaliteta unutrašnjeg vazduha.

Obratite nam se sa poverenjem!

 

Blower door test-merenje vazdušne zaptivenosti zgrade - Energetski pregled
Test zaptivenosti- Kontrola energetski efikasne ugradnje prozora sa ekspandirajućim RALtrakama