Vazdusna zaptivenost zgrada

Predavanje: Vazdušna zaptivenost zgrada u Srbiji – izazov za struku

Download >> pdf download

 

 

 


Sertifikacija prema PHPP metodologiji

Predavanje: Izgradnja i sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji Pasiv Haus Instituta

Download >> pdf download

 

 

 


Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Download >>pdf download


Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

Download >>pdf download


standard pasivne kuce

Predavanje: Standard pasivne kuće

Download >> pdf download

 

 

 

 

Pravni i institucionalni okvir za EE gradnju

Predavanje: Pravni i institucionalni okvir za EE gradnju

Download >> pdf download

 

 

 

 

PHPP i Zakon o planiranju i izgradnji

Predavanje: PHPP i Zakon o planiranju i izgradnji

Download >> pdf download

 

 

 


brosura Aktivni ljudi Pasivne kuceBrošura: Aktivni ljudi Pasivne kuće

Opis: Publikacija na 17 strana u popularnoj formi donosi osnovne informacije o principima pasivne gradnje. Ima za cilj da priblizi koncept pasivne gradnje projektantima, izvođačima i investitorima.

Download >> pdf download

 

 


flajer pasivna kućaFlajer: 15 kwh m2a

Opis: Pasivna kuća, popularno nazvana 1,5 litarska kuća, potroši 1,5 litar lož ulja za godinu dana grejanja jednog kvadrata. To je jednako potrošnji vašeg auta za period od 200 dana ako dnevno prođete 15km.

Download >>pdf download