U sklopu programa permanentnog obrazovanja i usavršavanja članova u organizaciji Inženjerske komore Srbije, Goran Todorović iz Centra pasivna kuća održaće predavanje "Izgradnja i sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji Pasiv Haus Instituta".

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju, koje će se održati 01. jula 2015. godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije, ulica Bulevar vojvode Mišića 37.

 

Naziv predavanja:

Izgradnja i sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji Pasiv Haus Instituta

Termin održavanja:

01. jula 2015., od 11.00 časova

Mesto održavanja:

Inženjerska komora Srbije
Bulevar vojvode Mišića 37/II

Predavači:

Goran Todorović dipl.inž.arh., Centar pasivna kuća

Kratak opis predavanja:

sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji

Predavanje se sastoji iz 2 časa i slušaocima će predstaviti:
- osnovne kriterijume i principe pasivne gradnje,
- PHPP metodologiju proračuna energetskog bilansa,
- procedure i aktivnosti za sertifikovanje pasivnih zgrada u Pasiv Haus institutu u Darmštadtu,
- primere sertifikovanih pasivnih zgrada u Evropi i Srbiji.

Cilj i očekivani rezultati:

Upoznati inženjere sa:
- standardom pasivne gradnje
- kriterijumima i procedurama za sertifikovanje zgrada u Pasiv Haus Institutu u Darmštadtu
- i na konkretnim primerima zgrada pokazati primenu u praksi

Bodovanje:

Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavača, saglasno Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju članova Inženjerske komore Srbije.

Kotizacija Inženjerske komore Srbije:

Visina kotizacije za prisustvo na predavanju iznosi 300,00 dinara, po osobi, sa uračunatim PDV-om. Ista se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije 160-40916-33. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja predavanja.

 

Prijavljivanje za prisustvovanje stručnom skupu vrši se putem Interneta na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6575&prijava=1&post=0#prijava

Spisak prijavljenih možete pogledati ovde:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6575&prijava=1&post=0#spisak