Centar Pasivna Kuća je udruženje pravnih i fizičkih lica osnovano za podporu i implementaciju energetske efikasnosti u zgradarstvu- koncepta isplative izgradnje i rekonstrukcije objekata prema standardu niskoenergetskih i pasivnih kuća kao i obezbeđivanje kvaliteta istih.

Članovi udruženja - partneri su arhitekti, projektanti, građevinske firme, proizvođači građevinskog materijala i opreme i svi ostali profesinalci koji se interesuju za pasivne kuće. Partneri udruženja učestvuju u realizaciji aktivnosti udruženja, svojim znanjem i iskustvom, aktivno sarađuju sa ostalim članovima udruženja.

U tom kontekstu aktivno delujemo na planu lokalne i regionalne saradnje sa srodnim institucijama i organizacijama, kao i proizvođačima građevinske opreme i svim ostalim sektorima vezanim za energetsku efikasnost u građevinarstvu.

 

Naša misija

 • zaštita životnog okruženja, klime i prirode
 • podrška održivom razvoju u građevinarstvu
 • povišenje kvaliteta stanovanja
 • podpora građenju prema pasivnom standardu

Naši ciljevi

 • uvesti energetsku efikasnosti u zgradarstvu -koncept isplative izgradnje objekata prema standardu niskoenergetskih i pasivnih kuća
 • unaprediti proces novogradnje i rekonstrukcija objekata po standardu niskoenergetskih i pasivnih kuća
 • obezbediti kvalitet realizovanih pasivnih kuća i kvaliteta građevinskih konstrukcija i materijala za izgradnju pasivnih kuća
 • uvesti sistem sertifikacije pasivnih kuća i odgovarajućih komponenti
 • prezentovanje rezultata u medijima
 • uticaj na zakonodavne organe

Naše aktivnosti

 • promovisanje pasivne gradnje
 • edukacija
 • izdavanje publikacija
 • izložbe i javne diskusije
 • održavanje portala pasivnakuca.rs
 • posete pasivnim kućama
 • izrada data baze pasivnih kuća
 • izrada baze firmi koje se bave pasivnom izgradnjom
 • potpora istraživanju i inovacijama
 • međunarodna saradnja i učestvovanje u projektima

Naše usluge

 • konsultacije za laike i profesionalce
 • edukacija
 • sertifikacija pasivnih kuća
 • organizovanje poseta pasivnim kućama
 • izdavanje i prodaja publikacija
 • distribucija programa PHPP

 

Centar Pasivna Kuća je udruženje osnovano u drugoj polovini 2009. godine.